Referat af bestyrelsesmøde hos Johan d. 22/8 -23

Tilstede: Heidi, Jesper, Henning, Johan, Lone, Dorthe og undertegnede Der er ryddet op og foretaget kraftig sortering i depotet og i køkkenet. Noget smidt ud og kørt på Kavo og andre større ting er blevet placeret under scenen. Der har ikke været vanskeligheder eller problemer med dem, der har lånt huset. Småtingene løst hen ad […]

Referat Bestyrelsesmøde 16/02-2022

Det Røde Pakhus onsdag 16. februar ́2022kl. 19:00 i Det Røde Pakhus – indkaldt; Heidi, Lisbeth, Henning, Mads, Morten, Dorte og Johan. 1. Fremmødte Heidi, Lisbeth, Henning og Mads(referent) 2. Godkendelse af tidligere referat. Godkendt. 3. Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 4. Kassererposten + Årsrapport + budget Bank adgang + kreditkort virker. Methe Revisor er rask og […]

Referat Bestyrelsesmøde 24/11 – 2021

Referat bestyrelsesmøde. Det Røde Pakhus onsdag 24/11 – 2021 Sted: kl. 19:00 i Det Røde Pakhus Indkaldt: Lisbeth, Henning, Mads, Annette, Linda, Morten, Dorte og Johan. 1. Fremmødte Heidi, Henning, Linda, Dorthe, Lisbeth og Mads – referent Mads– ordstyrer Heidi 2. Godkendelse af referat af (Heidi af den 1.10 – ́21) Se bilag 1 Godkendt […]

Generalforsamling 24/2 -2022

Årlig ordinær generalforsamling Det Røde Pakhus Havnevej 10 4230 Skælskør CVR:-nr: 34987122  Tid: Torsdag d. 24. februar 2022, kl 19.00 – 21.00 Sted: Det Røde Pakhus, Havnevej 10, 4230 Skælskør Dagsorden: Valg af ordstyrer Valg af referent Valg af stemmetællere Formandens beretning og bestyrelsens planer for det kommende år Kassererens fremlæggelse af årsregnskabet 2021 og […]

Bestyrelses Møde 16/2 – 2022 kl 19

Skælskør den 18. jan. 22 Indkaldelse til Bestyrelsesmøde. Det Røde Pakhus onsdag 16. februar ́22 Sted: Vi mødes kl. 19:00 i Det Røde Pakhus – indkaldt; Lisbeth, Henning, Mads, Morten, Dorte og Johan. 1. Fremmødte – referent? 2. Godkendelse af tidligere referat (se website DRP) 3. Godkendelse af dagsorden 4. Kassererposten + Årsrapport + budget 5. Tilpasning […]

Bestyrelsesmøde. Det Røde Pakhus onsdag 24/11 – 2021

Sted: kl. 19:00 i Det Røde Pakhus Indkaldt: Lisbeth, Henning, Mads, Annette, Linda, Morten, Dorte og Johan. 1. Fremmødte Heidi, Henning, Linda, Dorthe, Lisbeth og Mads – referent Mads – ordstyrer Heidi 2. Godkendelse af referat af (Heidi af den 1.10 – ´21) Se bilag 1                       Godkendt 3. Godkendelse af dagsorden (Heidi)                       Godkendt      […]