Referat Bestyrelsesmøde 16/02-2022

Det Røde Pakhus onsdag 16. februar ́2022kl. 19:00 i Det Røde Pakhus – indkaldt; Heidi, Lisbeth, Henning, Mads, Morten, Dorte og Johan. 1. Fremmødte Heidi, Lisbeth, Henning og Mads(referent) 2. Godkendelse af tidligere referat. Godkendt. 3. Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 4. Kassererposten + Årsrapport + budget Bank adgang + kreditkort virker. Methe Revisor er rask og […]

Referat Bestyrelsesmøde 24/11 – 2021

Referat bestyrelsesmøde. Det Røde Pakhus onsdag 24/11 – 2021 Sted: kl. 19:00 i Det Røde Pakhus Indkaldt: Lisbeth, Henning, Mads, Annette, Linda, Morten, Dorte og Johan. 1. Fremmødte Heidi, Henning, Linda, Dorthe, Lisbeth og Mads – referent Mads– ordstyrer Heidi 2. Godkendelse af referat af (Heidi af den 1.10 – ́21) Se bilag 1 Godkendt […]

Generalforsamling 24/2 -2022

Årlig ordinær generalforsamling Det Røde Pakhus Havnevej 10 4230 Skælskør CVR:-nr: 34987122  Tid: Torsdag d. 24. februar 2022, kl 19.00 – 21.00 Sted: Det Røde Pakhus, Havnevej 10, 4230 Skælskør Dagsorden: Valg af ordstyrer Valg af referent Valg af stemmetællere Formandens beretning og bestyrelsens planer for det kommende år Kassererens fremlæggelse af årsregnskabet 2021 og […]

Bestyrelses Møde 16/2 – 2022 kl 19

Skælskør den 18. jan. 22 Indkaldelse til Bestyrelsesmøde. Det Røde Pakhus onsdag 16. februar ́22 Sted: Vi mødes kl. 19:00 i Det Røde Pakhus – indkaldt; Lisbeth, Henning, Mads, Morten, Dorte og Johan. 1. Fremmødte – referent? 2. Godkendelse af tidligere referat (se website DRP) 3. Godkendelse af dagsorden 4. Kassererposten + Årsrapport + budget 5. Tilpasning […]

Bestyrelsesmøde. Det Røde Pakhus onsdag 24/11 – 2021

Sted: kl. 19:00 i Det Røde Pakhus Indkaldt: Lisbeth, Henning, Mads, Annette, Linda, Morten, Dorte og Johan. 1. Fremmødte Heidi, Henning, Linda, Dorthe, Lisbeth og Mads – referent Mads – ordstyrer Heidi 2. Godkendelse af referat af (Heidi af den 1.10 – ´21) Se bilag 1                       Godkendt 3. Godkendelse af dagsorden (Heidi)                       Godkendt      […]

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22.9 2021

Hvordan skaber vi mere opmærksomhed omkring Det Røde Pakhus og hvordan får vi mangfoldiggjort vores arrangementer i byen? Heidi kontakter Købmandsgården i Skælskør omkring vores samarbejde mht. fysisk markedsføring bl.a. vores A – skilt og anden form for markedsføring. Købmandsgården har altid gerne ville hjælpe. A-skiltet er låst fast og det menes at Anders Sørig […]

Bestyrelsesmøde 25. August 2021 kl. 19.00

Tilstede: Methe, Dorthe, Johan, Lisbeth, Henning, Heidi og Linda Afbud: Mads og Annette Referent: Linda 1. Konstatering af fremmøde (Heidi) 2. Godkendelse af referat af (Lisbeth) Mads har trukket sig som kassere og Annette har valgt at genindtræde. 3. Godkendelse af dagsorden (Heidi) Dagsordenen blev godkendt 4. Formanden har ordet – hvordan har de første […]