FAQ

Mest almindelige spørgsmål

Alle som er blevet godkendt som brugergruppe og disse får Det Røde Pakhus stillet gratis til rådighed til maritime og kulturelle aktiviteter og arrangementer, der er åbne for alle.

Huset kan ikke bruges til private eller lukkede arrangementer el. lign.

Det er Kulturafdelingen i Slagelse kommune, der godkender foreninger som brugergruppe af Det Røde Pakhus.

For at blive godkendt som brugergruppe i Det Røde Pakhus, skal man sende:

  • en beskrivelse af foreningens formål
  • hvad man vil bruge Det Røde pakhus til
  • vedhæft foreningens vedtægter

Dette sendes i en e-mail til Kulturafdelingen i Slagelse kommune: kultur@slagelse.dk

Som godkendt brugergruppe er det gratis at benytte Det Røde Pakhus.

Se under flugtplaner, hvad bordopstilling mm. betyder for antal personer.

Så tager man kontakt til bestyrelsen for Det Røde Pakhus, og man kan så i et samarbejde afholde et givent arrangement.