Kontrakt

Det Røde Pakhus er et brugerstyret samlingssted, hvor kulturelle og maritime arrangementer kan foregå.

Alle arrangementer skal være offentligt tilgængelige.

For at kunne bruge Det Røde Pakhus skal du/I være godkendt som brugergruppe af Slagelse Kommune, Kulturafdelingen.

I kan ansøge Slagelse kommune om at blive brugergruppe ved at sende en e-mail til: kultur@slagelse.dk

Huset er delvist selvfinansierende, hvilket betyder, at brugerbestyrelsen kan lave indtægtsgenerende arrangementer. Brugere, der ikke er godkendt som brugergruppe, kan kun bruge huset i samarbejde med brugerbestyrelsen.

Booking og aflevering

Brugerbestyrelsen forestår booking af Det Røde Pakhus.

I skal seneste 3 uger før jeres arrangement afholdes sende følgende oplysninger til web@detrodepakhus.dk

 • En beskrivelse af aktiviteten
 • Et sigende billede af aktiviteten
 • Link/information om, hvordan man køber billet/deltager i aktiviteten

Ved nøgleudlevering og aflevering af huset efter brug gennemgås huset sammen med en repræsentant for brugerbestyrelsen.

Vi håber I får et godt arrangement, og takker jer for, at netop I med jeres kulturelle aktivitet, er med til at skabe liv i Det Røde Pakhus og dets omgivelser.

Rigtig god fornøjelse.
Bestyrelsen for Det Røde Pakhus

Ved underskrivelse af nærværende kontrakt forpligter brugergruppen sig til flg:

Økonomi

Ingen privatpersoner kan lave indtægtsgenererende arrangementer. Brugergrupper med godkendte vedtægter kan dog lave indtægtsgenerende arrangementer med det ønske at styrke foreningens økonomi.

Udgifter i forbindelse med arrangementer så som myndighedstilladelser, KODA, forsikringer, vagtmandskab og lignende afholdes af brugergruppen.

Rengøring og skader

Brugerne er ansvarlige for lokaler og inventar. Det betyder, at brugeren er  erstatningsansvarlig ved skader eller manglende rengøring.

Udearealer skal være ryddet og al renovation skal fjernes.

Evt. skader, ituslået service og inventar eller ting der ikke virker skal meddeles ved aflevering.

Det Røde Pakhus tager ikke ansvar for effekter, brugerne hensætter i huset.

Det aftales mellem låner og brugerbestyrelsen, hvornår pakhuset skal afleveres, og de gennemgår sammen rengøring og inventar. 

Såfremt huset ikke findes i orden ved afleveringen, kan brugerbestyrelsen bestille et rengøringsfirma til at forestå opgaven på låners regning.

Myndighedstilladelser

Brugeren er ansvarlig for overholdelse af regler, som kan forekomme i forbindelse med offentlige arrangementer. Politi, brand og fødevaremyndigheder.

Hvis der udskænkes spiritus ved åbne arrangementer, skal der være en lejlighedstilladelse. Se politi.dk

Se i øvrigt vedlagte bilag/kontrolliste for:

 1. Rengøring af køkken
 2. Rengøring af sal
 3. Rengøring af entré
 4. Rengøring af toiletter

Huskeseddel:

 • Har du  tømt opvaskemaskinen for vand?
 • Har du støvsuget måtterne?
 • Har du tømt askespandene?
 • Har du rengjort gulvmaskinen?
 • Har du bortsmidt kaffefiltrene fra kaffemaskinerne?
 • Har du stablet stolene korrekt?

Rengøring

Vi har modtaget et tilbud på rengøring som I er velkomen til at gøre brug af – I kan hente tilbuddet her.

Rengøring af køkken

I skal selv medbringe: Karklude, viskestykker og skuresvampe.
 • Rengøring af alle bordflader.
 • Rengøring af hvidevarer iht. brugsanvisningerne.
 • Aftørring af vægflade i arbejdsområde m. m.
 • Skraldespande tømmes. Der står 2 affaldscontainere udenfor, en til alm. affald og en til bio-affald. Der må ikke sættes sække ved siden af containerne. Overskydende affald bortskaffes af brugeren selv.
 • Gulve fejes/støvsuges og vaskes.
 • Ovn rengøres.
 • Øl-anlæg renses og rengøres – kontakt  Thomas fra Harboe med henblik på rensning af anlæg min. 4 dage før: 30444945
 • Opvaskemaskine skylles og rengøres
 • Service rengøres og sættes på plads
 • Toiletter i forbindelse med køkken rengøres og gulvet vaskes. De øvrige toiletter rengøres.

Rengøring af sal

 • Salen skal være ryddet og støvsuget ved aflevering
 • Borde og stole skal rengøres (og evt. sættes i depot efter aftale)
 • Køleskabe aftørres
 • Skraldespande tømmes

Rengøring af entréen/mellemgang

 • Gulv i entré støvsuges/fejes og vaskes

Få alle arrangementer direkte i din mailboks hver måned

Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.