Handelsbetingelser for køb hos Det Røde Pakhus

Disse handelsbetingelser finder anvendelse ved køb af billetter på detrodepakhus.dk.

For køb hos Det Røde Pakhus, som du foretager via detrodepakhus.dk bemærkes det, at nærværende salgsbetingelser er gældende i retsforholdet mellem dig og Det Røde Pakhus.

INDHOLD

1. Oplysninger om sælger
2. Generelt om gennemførelse af køb på detrodepakhus.dk
3. Køb af billetter
4. Udnyttelse af fortrydelsesret
5. Reklamation over fejl og mangler
6. Hvis du vil klage
7. Hvad gør vi med dine personlige oplysninger (persondatapolitik)
8. Forbehold

1. Oplysninger om sælger

Medmindre andet er oplyst på bestillingssiden på webstedet og/eller på ordrebekræftelsen, handler du med
Det Røde Pakhus
CVR nr. 34987122
Havnevej 10
4230 Skælskør
når du køber billetter på detrodepakhus.dk

2. Gennemførelse af dit køb

a) Aftaleindgåelse

Aftaleindgåelse sker elektronisk ved at du via Internettet tilgår enten detrodepakhus.dk

Her kan du vælge de billetter, som du ønsker at købe, ved at føje dem til din digitale ”Indkøbskurv”. Du kan se, rette og slette de valgte billetter i Indkøbskurven helt frem til det tidspunkt, hvor du klikker på ”Betaling”.

Når du har valgt dine billetter, går du videre til ”Gennemfør Køb” for at gennemføre dit køb. Her vil du, blive bedt om at indtaste dit navn, og evt. også din bopælsadresse og leveringsadressen, (hvis denne er forskellig fra bopælsadressen), telefonnummer og en e-mailadresse. Du vil også blive bedt om at vælge den betalingsform som du ønsker at benytte. Endelig bliver du bedt om at acceptere, at disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for dit køb. Når du har kontrolleret, at indholdet af din bestilling svarer til dine ønsker, skal du klikke på ”Betaling”, hvorefter vi modtager din bestilling samtidig med, at din betaling bliver gennemført.

b) Ordrebekræftelse

Der foreligger først en juridisk bindende aftale mellem os angående dit køb, når du har modtaget DET RØDE PAKHUS’s ordrebekræftelse, der vil blive fremsendt via e-mail umiddelbart efter, at du har afgivet din bestilling og gennemført din betaling.
c) Betaling
Du kan betale med følgende betalingskort:
Betalingstyper/Kort

  • Dankort
  • Visa
  • MasterCard
  • MobilePay

Ved køb af billetter betales købesummen forud, og Det Røde Pakhus trækker derfor den fulde købesum umiddelbart efter, at Det Røde Pakhus har modtaget din bestilling og har fremsendt ordrebekræftelsen med tilhørende billetter.

d) Priser og omkostninger

Alle priser er angivet inklusive moms, medmindre varen eller ydelsen er fritaget for moms. Du skal derudover betale eventuelle kortgebyrer og forsendelsesomkostninger. Medmindre andet er anført på bestillingssiden, vil der ikke blive opkrævet andre omkostninger eller betalingskortsgebyrer.

Du vil til enhver tid kunne se en opgørelse af den samlede købesum, forsendelsesomkostninger og gebyrer i din indkøbskurv og på din ordrebekræftelse.

3. Køb af billetter

a) Generelt

Ved købet udsteder DET RØDE PAKHUS det aftalte antal billetter forsynet med unik stregkode. Billetter fremsendes med e-mail til den af dig ved bestillingen oplyste e-mailadresse.
Du skal printe billetterne på standard hvidt printerpapir i A4-format, således at de kan forevises i hel og ubeskadiget stand ved indgangen og derfor nemmere kan scannes. Du kan også forevise og få scannet din billet i elektronisk form via din telefon eller tablet. En billet er et ihændehaverbevis, der giver adgang for den person, der er i besiddelse af den fysiske billet ved indgangen.

Det Røde Pakhus er ikke ansvarlig for misbrug af billetter, eksempelvis hvis der er printet flere eksemplarer af samme billet/stregkode, eller hvis stregkoden er falsk/ikke udstedt af DET RØDE PAKHUS eller hvis en billet er benyttet af en anden person end den tiltænkte.
En billet giver adgang til den aktivitet, der fremgår af billetten på den anførte dag eller i den anførte periode. Er der ikke anført nogen tidsmæssige begrænsninger på billetten, giver billetten adgang inden for åbningstiden på en hvilken som helst dag, hvor aktiviteten finder sted. Medmindre andet fremgår af billetten, kan den kun anvendes én gang.

Programsatte events, arrangementer, ture, udstillinger m.v. leveres af DET RØDE PAKHUS på den ved bestillingen og/eller på billetten oplyste dag og tidspunkt (eller eventuel periode ved løbende arrangementer).

b) Særligt vedrørende aflysninger

DET RØDE PAKHUS forbeholder sig ret til at aflyse udbudte events, arrangementer, ture, udstillinger m.v., eksempelvis ved for få tilmeldinger eller ved sygdom hos foredragsholdere, guider, undervisere eller andre nøglepersoner. I tilfælde af DET RØDE PAKHUS’s aflysning vil du få tilbud om enten (1) at flytte din tilmelding til en anden tilsvarende event, hvor der er ledige pladser, eller (2) at få refunderet den betalte billetpris. DET RØDE PAKHUS garanterer ikke, at aflyste aktiviteter vil blive gennemført på et senere tidspunkt.

c) Særligt om fortrydelsesret og refundering af billetprisen

Medmindre andet fremgår af bestillingssiden på webstedet, gælder følgende omkring fortrydelsesret og din eventuelle ret til at få refunderet billetprisen:

Hovedregel: Med de undtagelser, der følger nedenfor, kan du fortryde dit køb af billetter til events, arrangementer, ture, udstillinger og lignende inden for en frist af 14 dage, der regnes fra datoen for købets gennemførelse, jf. lov om forbrugeraftaler § 18 stk. 1 sammenholdt med § 19 stk. 1 og 2. Når du gyldigt fortryder dit køb, refunderes billetprisen.

Undtagelse: Køb af billetter til kulturelle eller fritidsrelaterede events, arrangementer, ture, udstillinger og lignende, der skal benyttes på en bestemt dato eller inden for en bestemt periode, er ikke omfattet af fortrydelsesretten, jf. lov om forbrugeraftaler § 18, stk. 2, nr. 12 og billetprisen for sådanne billetter refunderes derfor ikke.

Undtagelse: Ved køb af billetter til events, arrangementer, ture, udstillinger og lignende mindre end 14 dage før aktiviteten gennemføres, accepterer du udtrykkeligt, at DET RØDE PAKHUS’s arbejde med at levere, herunder forberede, aktiviteten er påbegyndt inden aktiviteten gennemføres, og at fortrydelsesretten derfor bortfalder senest på det tidspunkt, hvor aktiviteten er gennemført. Hvis du derfor vælger at udnytte din fortrydelsesret, skal du betale DET RØDE PAKHUS’s rimelige omkostninger forbundet hermed. Er aktiviteten gennemført, når du gør fortrydelsesretten gældende, vil det beløb, som du skal betale, udgøre den fulde billetpris. Dækker billetten en række aktiviteter, eksempelvis en kursusrække over tid, vil din betaling ved udnyttelse af fortrydelsesretten, som skal ske senest 14 dage efter købstidspunktet, udgøre en forholdsmæssig andel af den fulde billetpris svarende til prisen for de dele af aktiviteten, der er gennemført/leveret på det tidspunkt, hvor fortrydelsesretten gøres gældende.

4. Udnyttelse af fortrydelsesret

a) Generelt

For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele os, dvs. Det Røde Pakhus, Havnevej 10, 4230 Skælskør web@detrodepakhus.dk din beslutning om at fortryde dit køb i en utvetydig skriftlig erklæring (f.eks. ved postbesørget brev, fax eller e-mail).
Bemærk, at for at overholde fristen for at fortryde dit køb skal du afsender din skriftlige meddelelse til os om, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret inden fortrydelsesfristens udløb eller i rimelig tid inden arrangementet afholdes.

b) Følgerne af at fortryde et køb

Hvis du udøver din fortrydelsesret, refunderer DET RØDE PAKHUS alle betalinger, som vi har modtaget fra dig vedrørende det fortrudte køb, uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder inden 14 dage fra den dato, hvor DET RØDE PAKHUS har modtaget din meddelelse om, at du gør fortrydelsesretten gældende. Tilbagebetaling vil ske med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i en anden tilbagebetalingsmetode. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

5. Reklarmation over fejl og mangler

a) Generelt hvis der er noget galt med ydelsen – Reklamation

DET RØDE PAKHUS bestræber sig altid på at levere korrekte ydelser.
Skulle du alligevel modtage en billet, der ikke lever op til dine forventninger, beder vi dig hurtigst muligt kontakte DET RØDE PAKHUS på mail: web@detrodepakhus.dk, så eventuelle fejl kan blive rettet. Hvis ikke du reklamerer inden rimelig tid efter at du er blevet – eller burde være blevet – opmærksom på fejlen, fortaber du retten til at påberåbe dig mangler.
Købelovens regler om mangler i forbrugerkøb finder som udgangspunkt anvendelse på mangler ved de varer, som du har købt på webstederne. Det betyder blandt andet, at du har 2 års reklamationsret på køb af varer.

b) Reklamation over events, arrangementer, udstillinger m.v.

Har et arrangement, såsom foredrag, udstillinger og lignende, ikke lever op til dine forventninger, skal du give DET RØDE PAKHUS meddelelse herom inden for rimelig tid, og senest 14 dage efter, at du har opdaget eventuelle fejl. I modsat fald taber du retten til at påberåbe dig mangler ved DET RØDE PAKHUS’s ydelse.

6. Sådan gør du, hvis du vil klage

a) Generelt

Ønsker du at klage over en vare eller ydelse, som du har købt hos DET RØDE PAKHUS via webstederne, opfordrer vi dig til at kontakte os via e-mail, hvorefter vi vil behandle din klage. Det kan du gøre via denne mail: Info@Det Røde Pakhus.dk
Du kan også klage til Konkurrence og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Klage kan også indgives online på www.forbrug.dk. Retten til at klage kan i visse tilfælde være betinget af, at den vare eller ydelse, som du vil klage over, har kostet mindst kr. 1.000.
Forbrugere med bopæl i et andet EU land kan også klage via EU kommissionens online klageplatform: http://ec.europa.eu/odr.

7. Hvad gør vi med dine personlige oplysninger (persondatapolitik)

a) Generelt

For at DET RØDE PAKHUS kan indgå og opfylde aftalen med dig, har DET RØDE PAKHUS brug for følgende oplysninger:

• Dit navn
• Din adresse
• Dit telefonnummer
• Din e-mail

DET RØDE PAKHUS registrerer dine personoplysninger med det formål at kunne levere de købte biletter til dig og for at kunne opkræve den dermed forbundne betaling samt for at kunne administrere det leverandør-kundeforhold, der er etableret mellem os ved dit køb. Vi vil også kunne sende dig vores nyhedsbrev, såfremt du har tilmeldt dig dette.
Den dataansvarlige er Det Røde Pakhus, Havnevej 10, 4230 Skælskør.

Vær opmærksom på, at oplysninger, som du sender til os med mail eller udveksler med os via vores hjemmeside, ikke bliver krypteret.
Oplysninger, som du har afgivet til DET RØDE PAKHUS, videregives ikke til tredjemand, medmindre vi er forpligtet hertil ved lov. Dog vil vi kunne videregive sådanne oplysninger til vores samarbejdspartnere, eksempelvis i forbindelse med arrangementer, herunder rejser, og i forbindelse med et eventuelt salg af DET RØDE PAKHUS’s forretningsaktiviteter.

Du har ret til at få at vide hvilke oplysninger, som DET RØDE PAKHUS har registreret om dig. Du har også ret til at få korrigeret registrerede oplysninger, der er forkerte og til at gøre indsigelse imod, at oplysningerne er blevet registreret. Disse rettigheder har du efter Persondataloven. Henvendelse i forbindelse hermed rettes til Det Røde Pakhus, Havnevej 10, 4230 Skælskør eller via web@edtrodepakhus.dk.
Er du utilfreds med DET RØDE PAKHUS’s behandling af dine personoplysninger, kan du indgive klage til Datatilsynet (https://www.datatilsynet.dk/om-datatilsynet/kontakt/).

8. Forbehold

Der tages forbehold for tryk-/tastefejl samt for annullation af bestillinger på udsolgte varer og ydelser.

Få alle arrangementer direkte i din mailboks hver måned

Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.