Det Røde Pakhus

Havnevej 10

4230 Skælskør

CVR:-nr: 34987122 

Tid: Torsdag d. 24. februar 2022, kl 19.00 – 21.00

Sted: Det Røde Pakhus, Havnevej 10, 4230 Skælskør

Dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Formandens beretning og bestyrelsens planer for det kommende år
 5. Kassererens fremlæggelse af årsregnskabet 2021 og godkendelse af budget 2022
 6. Indkomne forslag – (KLADDE ingen endnu)
 7. Valg til bestyrelsen. På valg er Annette Hansen(udtrådt) og Johan Kjaer, som automatisk har overtaget Annette’s bestyrelses post ønsker genvalg. Derudover er Henning Visholm Jensen og Lisbeth Egholm på valg og begge ønsker genvalg
 8. Valg af suppleanter. Ingen suppleanter er på valg da Linda Kristiansen har meldt sig ud af sin suppleant post og Johan Kjaer automatisk er indtrådt i bestyrelsen istedet for Annette Hansen
 9. Valg af revisorer Per Kongshøj(ønsker genvalg) og Birgitte Lauridsen(ønsker genvalg)
 10. Evt.
 11. Fastsættelse af tid og sted for konstituerende bestyrelses møde.

Få alle arrangementer direkte i din mailboks hver måned

Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.