1. Valg af ordstyrer: Johan Kjær
 2. Valg af referent: Dorthe Nayberg
 3. Valg af stemmetæller: Lone Stein
 4. Formandens beretning:
  Formanden fortalte om året der er gået og om forløbet og status på den nuværende midlertidige tilladelse.
  Der har været knap 60 arrangementer i 2023.
  Der er kommet 6 nye brugergrupper i 2023 og en enkel brugergruppe er ophørt. Beretningen godkendt.
 5. Ekstern bogholder fremlægger årsregnskab 2023:
  Bogholder gennemgik regnskabet. Bemærkninger til posten ”Rengøring” – der er indkøbt et lager af afspænding og sæbe til opvaskemaskine.
  Regnskab godkendt
 6. Indkomne forslag: Ingen indkomne forslag
 7. Valg til bestyrelsen:
  Efter afstemning blev Henning Visholm Jensen, Amalie Kristensen og Anja Jørgensen valgt.
 8. Valg af suppleanter:
  Lone Stein Jensen og Jørgen Bøje blev valgt
 9. Evt.:
  Ingen bemærkninger

Få alle arrangementer direkte i din mailboks hver måned

Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.