1. Ordstyrer: Henning
 2. Referent: Lisbeth
 3. Stemmetæller: Lone
 4. Formandens beretning:
  Godt gang i bookningerne, der er 32 aftalte på nuværende tidspunkt. Til sammenligning var der 55 på hele året i 2022. Nok en eftervirkning på coronatiden.
  Heidi takker Linda for hendes store arbejde som webmaster og hendes afvikling af undervisning i online booking.
  Tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer og tak til revisor Mette Larsen som trådte til, da det kneb!
  2 nye brugergrupper tilkommet i årets løb.
  Forskellige reparationer såsom ovenlys, opvaskemaskinen og gangbroen udenfor er lavet og udbedret. Gelænderet forstærket med metalplade og split, der hvor man kan kan åbne det til af og pålæsning af varer.
  10 års jubilæumsfest for pakhuset påtænkes afholdt i samarbejde med ehvervsforeningen d. 16/6
  Beretningen godkendt.
 5. Fremlæggelse af regnskab
  Revisor Mette fremlægger regnskab og dette godkendes.
 6. Indkomne forslag: ingen
 7. Valg til bestyrelsen: Jesper vælges, og Heidi genvælges
 8. Valg af 2 suppleanter: Lone Stein og Jørgen Bøje vælges
 9. Valg af revisorer: Birgitte Lauritzen og Per Kongshøj genvælges
 10. Evt: Jan fra rytmisk kor spørger om brugergrupperne i fremtiden kan forvente brugerbetaling ved lån af huset, og Dorte Nayberg fra Slagelse kommune kan ikke helt afvise det, men kender ikke til aktuelle planer om det.
 11. Konstituering: Jesper formand, Lisbeth næstformand, Heidi bestyrelsesmedlem, Henning bestyrelsesmedlem, Johan bestyrelsesmedlem, Dorte kommunal repræsentant, Morten repræsentant for havnen.
  Næste bestyrelsesmøde 18/4 kl. 14.30 hos Henning, Nysøgård 113

Ref. Lisbeth

Få alle arrangementer direkte i din mailboks hver måned

Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.