1. Tilstede: Heidi, Jesper, Johan, Dorte, Henning samt Lisbeth
 2. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidst: Godkendt
 3. Formanden har ordet:
  Velkommen til Jesper som gerne vil være med i bestyrelsen for Pakhuset, og han kommer
  til generalforsamlingen hvor formaliteterne ordnes!
  Heidi oplever gang i huset, ca 4 arrangementer om måneden i gennemsnit.
  Vi drøfter om vi vil være værter til arrangementer for ikke brugergrupper, og det besluttes,
  at det vil vi ikke, men i stedet opfordre til at blive brugergruppe.
  Dorte vil tage en snak med Linda om flg:Ved bookede arrangementer skal brugergrupperne
  levere oplysninger om deres arrangement til hjemmesiden omkring billetsalg,
  billedmateriale m.m senest 14 dage før afholdelse. Undersøge mulighed for udsendelse af
  standardbesked om ovenstående i forbindelse af bookingen, hvor der også mindes om, at
  alle arrangementer skal være åbne for offentligheden. Dorte kunne få besked via
  bookingen, så hun kunne tage kontakt til brugergruppen, hvis kravene ikke bliver opfyldt.
 4. Kasserer Methe ikke tilstede, men vi regner ikke med at gøre brug af vores eksterne
  revisorer til dette års budget.
 5. Nyt og kommende ændringer:
  Der er tilmeldt 2 nye brugergrupper, Korsør nærradio og Storebælt vinterbadere.
  Vedtægter § 4 som aftalt 7 medlemmer, 1 kommunal repræsentant og havnefogeden, 5
  alm. medlemmer, hvor de 3 skal være fra hver deres brugergruppe.
  Pakhuset har eneret over toiletfaciliteterne fra 1/11 til 31/3
  Fastliggerne har dørkort, så de kan benytte faciliteterne. Ca 20 personer.
  Ved klager over manglende rengøring kan Dorte kontaktes, dog ikke hvis de involverede
  parter er fra den ene brugergruppe til den anden, så må vagthavende selv klare det med
  dem.
  Vagtordningen fungerer og næste tørn har Heidi i 3 måneder, derefter Johan
  Tømreren er i gang med at lægge kyllingetråd på gangbroen for ikke at skride og falde.
  Elektrikeren har lavet ovenlyset
  Sæbe til opvaskemaskinen er i skrivende stund påfyldt
  Heidi tager kontakt til Michael i Musisk forening om rep. af lærredet.
 6. Billetsalg: Vi må som bestyrelse i kommunal ejendom ikke anbefale et bestemt
  billetsystem, men ved forespørgsel fra brugergrupperne kan udbyderne af servicen
  nævnes, dvs. Ticketmaster, Billetto m.m
 7. Kulturhuspuljen fra Nordea Fonden indkalder ansøgninger om midler til alt, lige fra afholdelse af arrangementer til udendørs og indendørs forbedringer og indkøb. Der er mulighed for at søge indtil ultimo Maj. Da huset er kommunalt ejet er der begrænsede muligheder, men vi er blevet opfordret til at tænke tanker!!
 8. Jubilæumsfesten 10. Juni drøftes, og bestyrelsen fik en god ide om at slå sig sammen med Erhvervsforeningen, som afholder sommerfredagsbar 16/6. Henning tager kontakt til Pia Kimer og der er allerede kommet besked om at hun tager det med på deres næste møde. Konceptet kunne være både en jubilæumsfest for huset og en fredagsbar. Vi vil derfor aflyse det planlagte band til aftenfest, og det har Lisbeth gjort! Hvad med slagter Kolberg, Heidi?
 9. Evt: Præcisering af at generalforsamlingen er 28/2 kl 19.00 men hvis man vil have undervisning i booking online er det 18.30
  Heidi skriver lige en reminder til brugergrupperne.

  Som opfattet- Lisbeth

Få alle arrangementer direkte i din mailboks hver måned

Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.