Bestyrelsesmøde. Det Røde Pakhus onsdag 24/11 – 2021

Sted: kl. 19:00 i Det Røde Pakhus Indkaldt: Lisbeth, Henning, Mads, Annette, Linda, Morten, Dorte og Johan. 1. Fremmødte Heidi, Henning, Linda, Dorthe, Lisbeth og Mads – referent Mads – ordstyrer Heidi 2. Godkendelse af referat af (Heidi af den 1.10 – ´21) Se bilag 1                       Godkendt 3. Godkendelse af dagsorden (Heidi)                       Godkendt      […]

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22.9 2021

Hvordan skaber vi mere opmærksomhed omkring Det Røde Pakhus og hvordan får vi mangfoldiggjort vores arrangementer i byen? Heidi kontakter Købmandsgården i Skælskør omkring vores samarbejde mht. fysisk markedsføring bl.a. vores A – skilt og anden form for markedsføring. Købmandsgården har altid gerne ville hjælpe. A-skiltet er låst fast og det menes at Anders Sørig […]

Bestyrelsesmøde 25. August 2021 kl. 19.00

Tilstede: Methe, Dorthe, Johan, Lisbeth, Henning, Heidi og Linda Afbud: Mads og Annette Referent: Linda 1. Konstatering af fremmøde (Heidi) 2. Godkendelse af referat af (Lisbeth) Mads har trukket sig som kassere og Annette har valgt at genindtræde. 3. Godkendelse af dagsorden (Heidi) Dagsordenen blev godkendt 4. Formanden har ordet – hvordan har de første […]

Konstituering og bestyrelsesmøde d. 2/6 2021

Det Røde Pakhus, Skælskør Tilstede: Mads Brockhus, Heidi Falkenstrøm, Linda Kristiansen, Henning Jensen og Lisbeth Egholm Fraværende: Annette Hansen og Johan Kjær Ordstyrer og referent Lisbeth Egholm Konstituering: Formand: Heidi Falkenstrøm Næstformand: Lisbeth Egholm Kasserer: Mads Brockhus Bestyrelsesmedlemmer: Annette Hansen og Henning Jensen Suppleanter: Linda Kristiansen og Johan Kjær Revisorer: Per Kongshøj og Birgitte Lauritzen […]

Generalforsamling 2021

Referat af generalforsamling i Det Røde pakhus d. 26/5 2021 Afbud fra Bent Balsby og Annette Hansen. Valg af ordstyrer: Henrik Falch Valg af referent: Lisbeth Egholm Valg af stemmetællere: Lillian Wallin og Henning Jensen Formandens beretning: Det forgangne år har været præget af coronaepidemien, hvilket medførte at næsten alle arrangementer måtte aflyses. Der var […]