Referat af generalforsamling i Det Røde pakhus d. 26/5 2021

Afbud fra Bent Balsby og Annette Hansen.

 1. Valg af ordstyrer: Henrik Falch
 2. Valg af referent: Lisbeth Egholm
 3. Valg af stemmetællere: Lillian Wallin og Henning Jensen
 4. Formandens beretning: Det forgangne år har været præget af coronaepidemien, hvilket medførte at næsten alle arrangementer måtte aflyses. Der var ellers booket ca. 70 arrangementer.
  Der er gang i bookingerne nu, alt fra koncerter, teater, møder m.m.
  Vi har fået installeret projektor og nøgleboks.
  Beretningen godkendt.
 5. Regnskab og budget:
  Der bliver indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, da regnskabet endnu ikke er færdiggjort. Mads Brockhus har påtaget sig at gøre dette og melder klar med regnskabet snarest.
  Generalforsamlingen vil blive afholdt digitalt.
 6. Indkomne forslag: Ingen
 7. Valg til bestyrelsen:
  Hanne Hjortsberg og Bent Balsby udtræder og i stedet indvælges Heidi Falkenstrøm og Mads Brockhus.
  Valg af suppleanter: Linda Kristiansen og Johan Kjær.
  Valg af revisorer: Per Kongshøj og Birgitte Lauridsen genvalgt.
 8. Evt: Henning Jensen bliver repræsentant i bymidtegruppen og Linda Kristiansen bliver repræsentant i erhvervsforeningen.
  Konstituerende bestyrelsesmøde planlagt til 2/6 kl. 19.00

Få alle arrangementer direkte i din mailboks hver måned

Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.