Referat Bestyrelsesmøde 16/02-2022

Det Røde Pakhus onsdag 16. februar ́2022kl. 19:00 i Det Røde Pakhus – indkaldt; Heidi, Lisbeth, Henning, Mads, Morten, Dorte og Johan. 1. Fremmødte Heidi, Lisbeth, Henning og Mads(referent) 2. Godkendelse af tidligere referat. Godkendt. 3. Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 4. Kassererposten + Årsrapport + budget Bank adgang + kreditkort virker. Methe Revisor er rask og […]

Referat Bestyrelsesmøde 24/11 – 2021

Referat bestyrelsesmøde. Det Røde Pakhus onsdag 24/11 – 2021 Sted: kl. 19:00 i Det Røde Pakhus Indkaldt: Lisbeth, Henning, Mads, Annette, Linda, Morten, Dorte og Johan. 1. Fremmødte Heidi, Henning, Linda, Dorthe, Lisbeth og Mads – referent Mads– ordstyrer Heidi 2. Godkendelse af referat af (Heidi af den 1.10 – ́21) Se bilag 1 Godkendt […]

Generalforsamling 24/2 -2022

Årlig ordinær generalforsamling Det Røde Pakhus Havnevej 10 4230 Skælskør CVR:-nr: 34987122  Tid: Torsdag d. 24. februar 2022, kl 19.00 – 21.00 Sted: Det Røde Pakhus, Havnevej 10, 4230 Skælskør Dagsorden: Valg af ordstyrer Valg af referent Valg af stemmetællere Formandens beretning og bestyrelsens planer for det kommende år Kassererens fremlæggelse af årsregnskabet 2021 og […]

Bestyrelses Møde 16/2 – 2022 kl 19

Skælskør den 18. jan. 22 Indkaldelse til Bestyrelsesmøde. Det Røde Pakhus onsdag 16. februar ́22 Sted: Vi mødes kl. 19:00 i Det Røde Pakhus – indkaldt; Lisbeth, Henning, Mads, Morten, Dorte og Johan. 1. Fremmødte – referent? 2. Godkendelse af tidligere referat (se website DRP) 3. Godkendelse af dagsorden 4. Kassererposten + Årsrapport + budget 5. Tilpasning […]