Røde Pakhus generalforsamling

Dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Formandens beretning
 5. Kassererens fremlæggelse af årsregnskabet 2022 og godkendelse af budget 2023
 6. Indkomne forslag – (KLADDE ingen endnu)
 7. Valg til bestyrelsen. På valg er Heidi Falkenstrøm ønsker genvalg.
 8. Valg af 2 suppleanter. Peer Letholm suppleant er på valg ønsker ikke genvalg
 9. Valg af revisorer Per Kongshøj (ønsker genvalg) og Birgitte Lauridsen (ønsker genvalg)
 10. Evt.
 11. Fastsættelse af tid og sted for konstituerende bestyrelsesmøde.

Der serveres kaffe og kage. Tilmelding nødvendig senest 25 februar til formand@detrodepakhus.dk eller tlf. 20 16 27 30

Vigtigt! Bestyrelsen opfordrer medlemmer af brugergrupperne til fremmøde ved web/booking kursuset inden generalforsamlingen kl. 18:30

Vigtigt! Vi er ved at opdatere vores brugergrupper og vil derfor gerne have de nyeste oplysninger om kontakt personer M.M. eller om brugergruppen ønsker at være på listen mere.

Vigtigt! Bestyrelsen opfordrer medlemmerne af brugergrupperne til at melde sig til bestyrelsesarbejdet, bestyrelsen oplever at være for få og ønsker flere medlemmer.

Begivenheden er afsluttet.

Dato

28. feb 2023
Udløbet!

Tidspunkt

19:00 - 21:30

Arrangør/Brugergruppe

Det Røde Pakhus
QR-kode